S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže tento e-shopi ukladať na vašom PC zariadení malé dátové súbory – cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. obsah košíka, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod používa súbory cookies na zapamätanie si vašich používateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu. Ak si uvedenú činnosť neprajete, môžete všetky súbory cookies uložené vo vašom zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade budete pri opakovanej návšteve tohto internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

TOVAR V AKCII

Cena: 12,90 €
Nie je skladom
Cena: 37,90 €
Skladom
Cena: 9,90 €
Skladom

KONTAKT A OCHRANA OS. ÚDAJOV
Kontaktné informácie

 

euroB.A.CH., s.r.o.- organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

Oščadnica 72

023 01 Oščadnica

Tel.: +421 414 333 434

MT: +421 948 528 889

e-mail: info@domacemikropivovary.sk

IČO: 35993049

DIČ: 2020422822

IČ DPH: SK2020422822

Spoločnosť je vedená v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel:Po, vložka číslo: 75/L.


Na čom si dávame záležať?

Okrem iného na dodržiavaní legislatívnych predpisov:

  • naša činnosť je kontrolovaná orgánmi dozoru: Inšpektorátom SOI a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou, kde sme registrovaný
  • naše suroviny skladujeme v priestoroch schválených hygienou a pri požadovaných teplotách pre jednotlivé produkty v každom ročnom období
  • naše suroviny sú balené vo vákuových potravinových obaloch alebo v potravinárskej fólii
  • naša spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9001 (napr. to znamená, že ak niečo rozvažujeme, robíme to na pravidelne kalibrovaných meradlách)
  • plníme legislatívne požiadavky REACH (v našich výrobkoch (napr. plastové výrobky) nie sú neprípustné škodlivé chemické látky)
  • plníme legislatívne požiadavky ROHS (v našich elektrických a elektronických zariadeniech (napr. ohrievací pás, varné nádoby...) nie sú neprípustné nebezpečné látky)
  • samostatná kapitola je starostlivosť o odpad z obalov: naša spoločnosť pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto sa stará i o obaly svojich výrobkov, ktoré sa po použití stávajú odpadom. Zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov pre spoločnosť euroB.A.CH zabezpečuje oprávnená organizácia ENVI-PAK. Oprávnená organizácia ENVI-PAK zároveň informuje verejnosť o správnom nakladaní s odpadmi, ich triedení a ďalšom využití.
    • medzi odpad patria aj neobalové výrobky = napr. všetky plastové výrobky sa hneď po výrobe považujú za odpad

Splnenie si vyššie uvedených aj tiež ďalších podobných povinností, predstavuje nemalé administratívne a finančné náklady. Pre Vás ako zákazníka to znamená, že na Vás nešetríme, ale že dostávate vysoko kvalitný produkt za dobrú cenu. 


Ochrana osobných údajov

Spoločnosť euroB.A.CH., s.r.o.- organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby, zhromažďuje Vaše údaje v nevyhnutnom rozsahu a v nevyhnutnej dobe. To znamená, že nezhromažďujeme žiadne citlivé údaje, ale iba meno, priezvisko, adresu, telefonický a mailový kontakt z dôvodu, aby sme Vám mohli odoslať a doručiť vami objednaní tovar. Tieto údaje uvádzate pri registrácii a zaškrtnutím políčka nám dávate súhlas k ich použitiu. Vami zadané údaje môžete kedykoľvek zmazať. Rovnako kedykoľvek môžete požiadať o odstránenie týchto údajov z našej databázy. Vami poskytnuté údaje neposkytujeme nikomu okrem prepravnej služby, ktorá Vám zásielku doručí. V prípade vzniku rizika z dôvodu narušenia údajov budete ihneď informovaní. Zároveň Vám oznamujeme, že vaše údaje nebudú použité v priamom marketingu.


(Autorské práva na niektoré fotografie: volff / 123RF Reklamní fotografie)

Y2ViZTFh